STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Studentská S3 DOKTORANDSKÁ D1 Doktorandská D2 >>
Předseda sekce: doc. Ing. Miroslav Sochor, CSc.
Burian David
Zvyšování jakosti obrobku snižováním vibrací od nevývahy
Vedoucí práce: Bach Pavel, doc. Ing. CSc. (12108)
Předkládaná práce se zabývá moderními postupy vyvažování rotorů obráběcích strojů ve vazbě na kvalitu výsledného obrobku. V práci jsou popsány rozdílné přístupy k řešení problematiky vyvažování. Tyto přístupy jsou rozděleny do pěti kategorií. Ke každé kategorii jsou přiřazeny určité typy strojů včetně popisu výhod a nevýhod. Jsou uvedeny i některé možnosti automatického vyvažování přímo na obráběcích strojích. Ve druhé části je prezentována případová studie vlivu neývahy na kvalitu povrchu a geometrie obrobku při frézování.
Malý Pavel
Lodní zdvihadlo Orlík
Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch, prof. Ing. Ph.D. (12113)
Článek pojednává o koncepčním návrhu zdvihadla s použitím protizávaží pro přehradu Orlík. Jsou zde uvedeny výpočty hlavního lanového pohonu a konstrukční návrh řešení pohonu. Také jsou zmíněny některé možné problémy týkající se vlastní realizace a konstrukční principy týkající se detailního návrhu některých prvků zdvihadla.
Mironovová Martina
Optimalizace vstupních parametrů neuronové sítě pro vyhodnocování biosignálů
Vedoucí práce: Bíla Jiří, prof. Ing. DrSc., Bukovský Ivo, Ing. Ph.D. (12110)
Účelem této práce je nalézt optimální vstupní parametry pro neuronovou síť tak, aby bylo dosaženo řešení v co nejkratším čase při adaptaci spojité, dynamické kvadratické neuronové jednotky s dopravním zpožděním pro vyhodnocování biologických signálů. Možné použití genetických algoritmů je uvažováno a testováno na daném signálu.
Padovec Zdeněk
Komplexní přístup k problematice zpětného odpružení při lisování kompozitů s termoplastickou matricí
Vedoucí práce: Růžička Milan, prof. Ing. CSc. (12105)
Zbytková napětí, která se vyskytují ve vlákny vyztužených laminátech během vytvrzování, kdy je laminát uzavřen ve formě, často vedou po jeho vyjmutí z formy a postupném ochlazování ke změnám rozměru výlisku. Jednou z takových změn je například zpětné odpružení úhlových sekcí. Predikcí zpětného odpružení (analytické, numerické a experimentální metody popsané v příspěvku) je možné dosáhnout optimálního rozměru formy (pro složitější kompozitní díly s jednou nebo dvěma křivostmi), což vede k přesnějším rozměrům výrobku.
Rodriguez Ricardo
Srovnání využití vícevrstvé perceptronové sítě (MLP) a kvadratického neuronu pro predikci pohybu plicního nádoru
Vedoucí práce: Bíla Jiří, prof. Ing. DrSc. (12110)
This paper presents a study of lung tumor-motion time-series prediction, first, with the use of conventional static (feedforward) MLP neural network (with a single hidden perceptron layer) and, second, with the static quadratic neural unit (QNU), i.e., a class of polynomial neural network (or a higher order neural unit). We also demonstrate that QNU can be trained in a very efficient and fast way for real time retraining due to its linear nature of optimization problem. The objective is the prediction accuracy of 1 [mm] for 1-second prediction horizon. So it is well applicable for radiation tracking therapy.
Siwiec Jakub
Tvrdé Soustružení, obrábění alternativní k broušení vysoké tvrdosti oceli
Vedoucí práce: Wojciech Zębala, dr hab. inż. prof. PK (M-63)
The struggle of conventional and new production technologies have lasted for many years. The experts from around the world are puzzled by the problems of improving productivity, product quality, flexibility and environmental performance of production processes. All of these, in order to meet the newer standards and requirements of their customers. What used to go beyond customer expectations, today have become a standard. What to do in order to satisfy still increasing expectations? The solution are innovative production technologies. One of those technologies is the processing of materials in the hardened state, and in particular the so-called hard turning. This publication presents the characteristics of process materials in the hardened state, the confrontation with grinding technology and trends.
Syrovátka Pavel
Montáž ložiskových jednotek s předepjatými kuželíkovými ložisky
Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch, prof. Ing. Ph.D. (12113)
Tento článek pojednává o problematice předepínání kuželíkových ložisek v ložiskových jednotkách používaných v zemědělské technice. V náročných podmínkách mají největší uplatnění robustní a konstrukčně jednoduchá řešení ložiskových jednotek. Tato řešení mnohdy neumožňují stanovit správnou předepínací sílu. Měřením průběhu teploty a pasivních odporů v závislosti na velikosti předpětí, byla určena velikost předpětí, při nichž nedochází k nadměrnému ohřívání ložisek. Pro montáž byla doporučena velikost předpětí, která bude kontrolována měřením pasivních odporů.
  << HOME >> English version