STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Doktorandská D3 DOKTORANDSKÁ DP  
Předseda sekce: doc. Ing. Martin Zralý, CSc.
Numerické modelování sítí tranzitních plynovodů
Numerical Modelling of Gas Pipeline Network Systems
Hansen-Schmidt, Jan, Dipl.-Ing. (1. ročník)
Vedoucí práce: Prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc. (12107)
 
Obtékání drsných stěn
Stanislav, Jiří, Ing. (1. ročník)
Vedoucí práce: Prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc. (12107), Prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc. (12107)
 
Vliv polohy modelu na tlakové pole v jeho okolí v měřícím prostoru aerodynamického tunelu
Kohút, Peter, Ing. (3. ročník)
Vedoucí práce: Prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. (12107)
 
Hybridní tepelná čerpadla
Jančík, Luděk, Ing. (2. ročník)
Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Brož, CSc. (12116)
 
Rychlostní profily syntetizovaných a kontinuálních proudů
Kordík, Jozef, Ing. (1. ročník)
Vedoucí práce: Ing. Z. Trávníček, CSc.; Prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc. (12107)
 
Simulační prostředí pro webové prohlížeče
Kopecký, Miroslav, Ing.
Vedoucí práce: Ing. Ivo Bukovský
 
Analýza vybraných průmyslových odvětví
Kusý, Pavel, Ing. (2. ročník)
Vedoucí práce: Doc. Ing. Michal Kavan, CSc. (12138)
 
Taktilní čidla s možností použití v biomedicíně
Neděla, René, Ing. (1. ročník)
Vedoucí práce: Doc. Ing. Jaromír Volf, DrSc. (12110)
 
Algoritmy pro detekci předmětů, které mohou být pro slepého člověka nebezpečné
Plhoň, Michal, Ing. (4. ročník)
Vedoucí práce: Doc. Ing. Jaromír Volf, DrSc. (12110)
 
Výzkum leteckých profilů pro padákové kluzáky
Pohl, Lukáš, Ing. (4. ročník)
Vedoucí práce: Prof. Ing. Jan Ježek, DrSc. (12107)
 
Tvarová optimalizace rozváděcí skříně topení osobního automobilu
Mužík, Tomáš, Ing. (1. ročník)
Vedoucí práce: Prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc. (12107)
 
Dvoufázové proudění v pístovém vznětovém motoru
Šimek, Martin, Ing. (1. ročník)
Vedoucí práce: Prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc. (12107)
<< HOME >>