STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Doktorandská D2 DOKTORANDSKÁ D3 Doktorandská DP >>
Předseda sekce: doc. Ing. Martin Zralý, CSc.
Ekonomický model boje proti terorismu
Model of Economic Anti-Terrorist War
Dostálová, Lucie, Ing. (5. ročník)
Vedoucí práce: Prof. Ing. Jaromír Štolcpart, CSc. (12138)
 
Transferové ceny v průmyslových odvětvích
Transfer Pricing in Industry Sectors
Fresar, David, Ing. (2. ročník)
Vedoucí práce: Doc. Ing. Hana Pačesová, CSc. (12138)
 
Zajišťování kvality vysokých škol
Quality Assurance of Universities
Košetická, Barbora, Ing.
Vedoucí práce: Prof. Ing. František Freiberg, CSc. (12138)
 
Právní aspekty sdílení informací v podnikatelských klastrech
Legal Aspect of Sharing Information in Business Clusters
Peterka, Tomáš, Ing. (3. ročník)
Vedoucí práce: Doc. JUDr. František Klimeš, CSc. (12138)
 
Implementace modifikovaných Shewharových RD
Implementation of modified Shewharts control charts
Král, Jan, Ing. (3. ročník)
Vedoucí práce: Doc. Ing. Jan Kožíšek, CSc. (12138)
 
Velikost kanbanu a jeho efekt na JIT výrobní systémy
Kanban Size and its Effect on JIT Production Systems
Maříková, Olga, Ing. (3. ročník)
Vedoucí práce: Doc. Ing. Michal Kavan, CSc. (12138)
 
Obchodní strategie společnosti Monarflex pro český radonový trh
Monarflex Business Strategy for the Czech Radon Market
Voráčová, Marcela, Ing. (1. ročník)
Vedoucí práce: Doc. Ing. Václav Dolanský, CSc. (12118), Ass. Prof. M.Sc.Eng. Ingelise Scheel Krüger (CPIM, CIRM - Aalborg Universitet)
 
Model NF
NF Model
Žilka, Miroslav, Ing. (2. ročník)
Vedoucí práce: Doc. Ing. Martin Zralý, CSc. (12138)
<< HOME >>