STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Doktorandská D2 DOKTORANDSKÁ DP  
Předseda sekce: doc. Ing. Bohumil Šulc, CSc.
Nové možnosti měření na souřadnicových měřicích strojích
Macháček, Pavel, Ing. (1. ročník)
Vedoucí práce: doc. Ing. Rudolf Dvořák, CSc. (12134)
 
Internetové obchodování se zaměřením na B2B internetová tržiště
Matějíčková, Naďa, Ing. (2. ročník)
Vedoucí práce: prof. Ing. František Freiberg, CSc. (12138)
 
Výzkum provozních parametrů dopravních zařízení
Mrázek, Jiří, Ing. (2. ročník)
Vedoucí práce: doc. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D. (12108)
 
Numerické modelování obtékání profilu NACA 0012 dvěma nemísítelnými tekutinami
Mužík, Tomáš, Ing. (2. ročník)
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc. (12107)
 
Životní cyklus produktu a jeho management
Nemec, Marek, Ing.
Vedoucí práce: prof. Ing. František Freiberg, CSc. (12138)
 
Kompenzace tepelných deformací od vřeten CNC strojů s řídícím systémem SINUMERIK 840D
Vyroubal, Jiří, Ing. (2. ročník)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (12242)
 
Implementace principů vibračních dopravníků do oblasti termického dělení materiálů
Skřivan, Lukáš, Ing.
Vedoucí práce: doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc. (12108)
 
Numerické řešení šíření pasivního skalru v proudící tekutině
Smělý, Milan, Ing.
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc. (12107)
 
Nadzvuková dýza pro transsonický aerodynamický tunel
Straka, Petr, Ing. (4. ročník)
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc. (12107)
 
Výroba kol designové studie automobilu
Tomíček, Jan, Ing. (3. ročník)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc. (12134)
 
Metody řízení, simulace a racionalizace procesů zakázkové výroby
Volf, Luděk, Ing. (1. ročník)
Vedoucí práce: prof. Ing. Antonín Zelenka, CSc. (12134)
 
Aplikace plánovacího modelu NFP
Žilka, Miroslav, Ing. (3. ročník)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Zralý, CSc. (12138)
<< HOME >>