STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Doktorandská D1 DOKTORANDSKÁ D2 Doktorandská DP >>
Předseda sekce: prof. Ing. František Jirouš, DrSc.
Tříděný odběr vzorků emisí
Graded sampling of emission
Braniš, Martin, Ing.
Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc. (12116)
 
Vyběr a aplikace optimalizační metody pro řízení kalibrace vznětové motoru se vstřikovacím systémem Common Rail
Selection and application of an optimization method for control of the Common Rail diesel engine calibration
Gotfrýd, Ondřej, Ing. (3. ročník)
Vedoucí práce: prof. Ing. Michal Takáts, CSc. (12120)
 
Modelování sítí ropovodů
Modelling of Oil Pipeline Networks
Hansen-Schmidt, Jan, Dipl. Ing. (2. ročník)
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc. (12107)
 
Optimalizace hybridního tepelného čerpadla
Compression/absorption heat pump optimization
Jančík, Luděk, Ing. (3. ročník)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. (12116)
 
Zvýšení účinnosti leteckých vrtulí při použití vrtulových listů s měnitelným zkroucením
Increasing of Aircraft Propeller Eficiency by Using Variable Twist Propeller Blades
Klesa, Jan, Ing. (2. ročník)
Vedoucí práce: doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. (16121)
 
Experimentální popis chování plynového zážehového motoru pracujícího na mezi klepání
Experimental description of behaviour of gas fueled engine working on a knock limit
Klír, Vojtěch, Ing. (4. ročník)
Vedoucí práce: prof. Ing. Michal Takáts, CSc. (12120)
 
Simulace mikrokogenerační jednotky s hybridním Stirlingovým solárním motorem pro zadané lokality České republiky
Hybrid Stirling solar engine micro-cogeneration unit simulation for given localities of the Czech Republic
Nosek, Štěpán, Ing. (2. ročník)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. (12116)
<< HOME >>