STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Studentská S3 DOKTORANDSKÁ D1 Doktorandská D2 >>
Předseda sekce: doc. Ing. Miroslav Sochor, CSc.
Nejistoty měření
Messungsicherheiten
Osička, Tomáš, Ing. (3. ročník)
Vedoucí práce: doc. Ing. Rudolf Dvořák, CSc. (12134)
 
Šíření trhliny a mechanické vlastnosti kaučuku plněném gumovou drtí
Die Rissausbreitung und die bruchmechanische Eigenschaften von mit Gummimehl gefühltem Kautschuk
Stoček, Radek, Ing. (3. ročník)
Vedoucí práce: doc. Ing. Stanislav Maňas, CSc. (12108)
 
Současné přístupy k řízení kvality na vysokých školách
Le management de la qualité des universites - les approches actuelles
Stieberová, Barbora, Ing.
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Kožíšek, CSc. (12138)
 
Experimentální identifikace stabilních nekmitavých soustav ze skokové odezvy pomocí vybraných metod
Experimental Identification of Stabile Nonoscillatory Systems from Step-Responses by Selected Methods
Jakoubek, Pavel, Ing. (2. ročník)
Vedoucí práce: prof. Ing. Milan Hofreiter, CSc. (12110)
 
Speciální kamerový systém pro pozorování zatmění slunce
Special Camera System for observation Sollar Eclipse
Marek, Lukáš, Ing. (3. ročník)
Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Zicha, CSc. (12110)
 
E-kanban a jeho praktické použití
E-kanban and its Practical Use
Maříková, Olga, Ing.
Vedoucí práce: doc. Ing. Michal Kavan, CSc. (12138)
 
Podpora podnikatelských klastrů a její dopady na konkurenční prostředí
Support of Business Clusters and its Impact on Competitive Environment
Peterka, Tomáš, Ing. (4. ročník)
Vedoucí práce: doc. JUDr. František Klimeš, CSc. (12138)
 
Aplikace radioskopického systému do automatizované výrobní linky v automobilovém průmyslu
Application of Radioscopy System into an Automatic Production Line in Automotive Industry
Škeřík, Michal, Ing. (2. ročník)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (12133)
<< HOME >>