www.fs.cvut.cz

Konference studentské tvůrčí činnosti

STČ 2021

Úvod

Zaměření konference

Cílem je vytvořit kulturu setkávání a diskuzí studentů bakalářského a magisterského studia tak, aby bylo podpořeno tvůrčí prostředí a mezioborový výzkum. Pro studenty je to možnost pochlubit se svými vynikajícími výsledky a naučit se prezentovat svou práci.

Nejlepší příspěvky

Výsledné pořadí prací s vyznačením tří nejlepších příspěvků v každé sekci je dostupné v menu Informace - Výsledky.

Sborník z konference

V menu Sborník byl zveřejněn sborník abstraktů doposud přijatých a akceptovaných příspěvků, které budou prezentovány na konferenci. Ve sborníku chybí několik příspěvků, u kterých čekáme na dodání plných textů pro komise.