www.fs.cvut.cz

Konference studentské tvůrčí činnosti

STČ 2017

Informace → Pro autory | Příspěvky | Program | Sborník | Komise | Výsledky | Ke stažení

Výsledné pořadí prací

V každé jednací sekci konference vyhodnotily komise pět nejlepších prací, které byly při slavnostním vyhlášení oceněny mimořádným stipendiem (5000 Kč až 1000 Kč dle pořadí) a věcnými dary od sponzorů konference. V případě studentských sekcí byli navíc finančně odměněni všichni autoři, kteří se konference zúčastnili (1000 Kč za příspěvek). Odměny byly získány od sponzorů, kterým patří velký dík za jejich podporu. Seznam všech sponzorů letošního ročníku konference je uveden pod položkou Sponzoři.
Kromě ocenění v jednotlivých sekcích byla ještě udělena cena firmy BOSCH dle vlastního hodnocení zástupce firmy, paní Mgr. Lenky Kazdové.

Výsledky jednotlivých sekcí konference

Souhrnné výsledky je možné rovněž stáhnout ve formě pdf v sekci Informace → Ke stažení.