www.fs.cvut.cz

Konference studentské tvůrčí činnosti

STČ 2019

Informace → Pro autory | Příspěvky | Program | Sborník | Komise | Výsledky | Ke stažení

Výsledné pořadí prací

V každé jednací sekci konference vyhodnotily komise pět nejlepších prací, které byly při slavnostním vyhlášení oceněny certifikáty, dárkovými předměty a finančními odměnami (4000 Kč, 3000 Kč, 2000 Kč, 1000 Kč, 800 Kč dle pořadí). V případě studentských sekcí byli navíc finančně odměněni všichni autoři, kteří se konference zúčastnili (800 Kč za příspěvek). Odměny byly získány od sponzorů, kterým patří velký dík za jejich podporu. Seznam všech sponzorů letošního ročníku konference je uveden pod položkou Sponzoři.

Výsledky jednotlivých sekcí konference

Souhrnné výsledky je možné rovněž stáhnout ve formě pdf v sekci Informace → Ke stažení.