www.fs.cvut.cz

Konference studentské tvůrčí činnosti

STČ 2017

Informace → Pro autory | Příspěvky | Program | Sborník | Komise | Výsledky | Ke stažení

Výsledky konference

Cena Robert Bosch
Zástupce firmy: Mgr. Lenka Kazdová
 
Pitrmuc Zdeněk, Šimota Jan, Urban Jan
Vliv procesních parametrů a orientace součásti na mechanické vlastnosti DMLS tištěné nerezové oceli AISI 316L
Vedoucí práce: Beránek Libor, Ing. Ph.D. (12134)
Předmětem tohoto článku je analýza mechanických vlastností nerezové oceli AISI 316L zhotovené metodou přímého laserového spékání prášků (DMLS). V článku je popsán návrh testovací palety, geometrie zkušebních těles a metodika testování. Zvláštní pozornost je věnována směrové anizotropii mechanických vlastností a vlivu parametru "focus move". Pro analýzu jsou využity analytické činnosti z oblasti metalografie, měření tvrdosti, mikrotvrdosti, zkoušky rázem v ohybu a zkoušky tahem. Zjištěné výsledky jsou porovnány s vlastnostmi stejného materiálu získaného konvenčními postupy výroby.