www.fs.cvut.cz/en/home/

Student's Conference

STC 2017

Information → Authors | Papers | Program | Proceedings | Jury | Results | Download

Conference results

Robert Bosch Award
Company representative: Mgr. Lenka Kazdová
 
Pitrmuc Zdeněk, Šimota Jan, Urban Jan
Vliv procesních parametrů a orientace součásti na mechanické vlastnosti DMLS tištěné nerezové oceli AISI 316L
Supervisor: Beránek Libor, Ing. Ph.D. (12134)
Předmětem tohoto článku je analýza mechanických vlastností nerezové oceli AISI 316L zhotovené metodou přímého laserového spékání prášků (DMLS). V článku je popsán návrh testovací palety, geometrie zkušebních těles a metodika testování. Zvláštní pozornost je věnována směrové anizotropii mechanických vlastností a vlivu parametru "focus move". Pro analýzu jsou využity analytické činnosti z oblasti metalografie, měření tvrdosti, mikrotvrdosti, zkoušky rázem v ohybu a zkoušky tahem. Zjištěné výsledky jsou porovnány s vlastnostmi stejného materiálu získaného konvenčními postupy výroby.