www.fs.cvut.cz

Konference studentské tvůrčí činnosti

STČ 2017

Informace → Pro autory | Příspěvky | Program | Sborník | Komise | Výsledky | Ke stažení

Sborník konference

ISBN 978-80-01-06143-5

Studentská tvůrčí činnost 2017
Editor: Jiří Moravec

Vydalo České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní
Technická 4, 166 07 Praha 6
Česká republika

Vydání první
Náklad 70 ks

Duben 2017

Příspěvky neprošly redakční, jazykovou ani grafickou úpravou. Za odbornou, jazykovou i grafickou úpravu odpovídají autoři příspěvků.