www.fs.cvut.cz

Konference studentské tvůrčí činnosti

STČ 2018

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotky zachycující průběh konference budou na stránky umístěny krátce po datu konání konference. Fotky z předešlých ročníků jsou k dispzici v sekci Historie.