www.fs.cvut.cz

Konference studentské tvůrčí činnosti

STČ 2019

Fotogalerie

Fotogalerie

Dění na konferenci zachytili pan fotograf Bc. Jiří Ryszawy a doc. Ing. Tomáš Hyhlík, kterým za to moc děkujeme. Celá kolekce fotek je dostupná v mediatéce ČVUT.