www.fs.cvut.cz

Konference studentské tvůrčí činnosti

STČ 2018

Fotogalerie

Fotogalerie

Dění na konferenci zachytil pan fotograf Bc. Jiří Ryszawy, kterému za to moc děkujeme. Celá kolekce fotek je dostupná v mediatéce ČVUT.