www.fs.cvut.cz

Konference studentské tvůrčí činnosti

STČ 2021

Fotogalerie

Foto a video galerie

Autorům s nejlepšími přednáškami bude umožněno natočit "profesionální" videoznáznam z jejich prezentace, který pak může být umístěn na webových stránkách strojní fakulty.