www.fs.cvut.cz

Konference studentské tvůrčí činnosti

STČ 2019

InformacePro autory | Příspěvky | Program | Sborník | Komise | Výsledky | Ke stažení

Seznam přihlášených příspěvků

Sekce: Způsob prezentace: Jazyk prezentace:
S - studentská, D - doktorandská PR - přednáška EN, CZ, DE, FR, RU
Vliv způsobu řízení svařovacího procesu na kvalitu odporových svarů
Influence of welding process control on the quality of resistance welds
S2
PR
CZ
Návrh obrysu vačky pro zážehový motor
Design of cam shape for petrol engine
S1
PR
CZ
Přípravek pro navařování citlivých materiálů
Welding jig for sustainable materials
S2
PR
CZ
Jak hodnotit byznys modely
How to Evaluate Business Models
D2
PR
EN
Sledování objektů promocí strojového vidění pro automatické stříhání plechů
Machine vision object tracking for automatic metal sheet cutting
D1
PR
EN
Analýza kompozitových nosníků s průřezem tvaru omega
Analysis of composite omega shaped beams
S1
PR
CZ
Odpařování vodního filmu z vodorovné izotermální kuželové kavity
Evaporation of water film from horizontal isothermal cone cavity
D2
PR
EN
Hodnocení a řízení rizika při plánování vývojových projektů
Risk assessment in the planning of development projects
S2
PR
EN
Simulace zvlnění elektromagnetického momentu asynchronního trakčního motoru lokomotivy napájeného ze střídače
Simulation of the electromagnetic torque ripple of an asynchronous locomotive traction motor power from an inverter
D1
PR
EN
Univerzální nástroj pro analýzu kvality NC programů
Universal tool for analyzing NC programs quality
S2
PR
CZ
Srovnávací analýza odporu dvou modelů vlaků
Comparative analysis of drag force of two train models
S2
PR
EN
Ochranné atmosféry Air Products pro aditivní technologie
Air Products shielding gases for additive manufacturing
D2
PR
EN
Interakce mezi obráběcím strojem a jeho základem
Interaction between the machine tool and its foundation
D1
PR
EN
Výběr komponent pro frekvenční měnič pro řízení vysokorychlostních elektrických strojů
Components selection for frequency inverter to control high speed electrical machines
D1
PR
EN
Měření charakteristik modelového dmychadla
Measurement of model fan characteristics
S2
PR
CZ
Charakteristiky letounu kategorie CS-23 s asymetrickým tahem
Characteristics of CS-23 Category Aircraft with Asymmetric Thrust
S2
PR
CZ
Výroba potravinářských produktů s nízkým podílem laktózy
Production of food products with a low content of lactose
D2
PR
EN
Reléová identifikace metodou posuvu s použitím PLC
Shifting method of relay feedback identification with use of PLC
D1
PR
EN
Programové řešení releového řízení pro TECOMAT FOXTROT pomocí vývojového prostředí Mosaic
TECOMAT FOXTROT relay control program solution using the Mosaic development environment
S3
PR
CZ
Simulační model a aplikace pokročilých algoritmů pro řízení kvadroptéry na pojezdu se zavěšeným břemenem
Simulation model and application of advanced algorithms for control of 1DoF quadcopter with suspended load
S3
PR
CZ
Vyhodnocení tlaku a síly po kolapsu sloupce kapaliny užitím slabě stlačitelné metody SPH
Evaluation of pressure and force after dam break using weakly compressible SPH method
D2
PR
EN
Kombinace fotovoltaiky a tepelného čerpadla pro ohřev vody a vytápění v domě
Combined photovoltaic and heat pump system for domestic hot water and space heating
D2
PR
EN
Simulace výrobního systému digitálního modelu továrny využívající aditivní a konvenční technologie
Simulation of a production system of digital factory model using additive and conventional technologies
S2
PR
EN
Analýza struktury a mechanických vlastností slévárenské oceli G22NiMoCr5-6
Structure and properties of steel for castings G22NiMoCr5-6
S2
PR
CZ
Návrh konstrukce a řízení dvoukolového autonomního robota
Frame and control design of two-wheeled autonomous robot
S3
PR
CZ
Optimalizace systému pro sledování pohybových aktivit během běžného dne
Optimization of Motion Analysis System for Using in Daily Living
D1
PR
EN
Návrh řízení aktivního magnetického ložiska
Control design of active magnetic bearing
S3
PR
CZ
Hodnocení opotřebení fréz pro osteosyntézu dlouhých kostí
Evaluation of wear milling cutters for drilling of nail used for osteosynthesis of long bones of lower limbs
S1
PR
CZ
Vyhodnocení dat z dotykového víceparametrového měření ve strojírenské výrobě
Data evaluation of multiple-parameters measurement in industrial manufactory
S3
PR
CZ
Analýza kompozitové konzole pro leteckou konstrukci
Analysis of composite bracket for airplane construction
S1
PR
CZ
Netopýří algoritmus v prediktivním řízení dynamických systémů
Bat Algorithm in Model Predictive Control of Dynamic Systems
S3
PR
EN
Výroba mikrofluidného zariadenia aditívnou metódou
Rapid development of microfluidic device using additive manufacturing
D2
PR
EN
Numerická metoda pravděpodobnosti četnosti větrného proudění a výpočet výroby elektrické energie pro různé druhy elektráren
Numerical method of wind flow frequency probability and electrical energy production calculation for different wind turbines
S2
PR
CZ
Návrh kolaborativního pracoviště kontroly součástí
Collaborative Quality Control Workplace Design
S3
PR
EN
Návrh a realizace laboratorní soustavy modelu kvadrokoptéry
Design and realization of laboratory system of quadrocopter model
S3
PR
CZ
Predikce vlivu tepelných změn na prostorovou přesnost obráběcích strojů
Prediction of thermal effects on machine tool volumetric error
D1
PR
CZ
Predikce silových a momentových korekčních faktorů pro válcování kovů pomocí AI
Prediction of force and moment correction factors for metal rolling using AI
S3
PR
CZ
Obrábění dílců připravených technologií DMLS
Machining of DMLS printed parts
D2
PR
EN
Konstrukce laboratorního modelu aktivního magnetického ložiska
Design of laboratory model of an active magnetic bearing
S1
PR
CZ
Hodnocení mechanických vlastností niklové superslitiny Inconel 718 připravené pokročilou technologií DMLS
Evaluation of mechanical properties of nickel superalloy Inconel 718 made with advanced DMLS technology
S2
PR
CZ
Optická třídící linka pro zpracování vzorku olenatých semen
Oil Seeds Sample Optical Sorter
S1
PR
CZ
Metodika predikce transportních nákladů produktu během životního cyklu výrobního zařízení
Methodology for predicting the transport costs of a product during the life cycle of a production device
D2
PR
EN
Řešení konkurenčního přístupu řídicího HW k řízenému laboratornímu modelu
Solutions for concurrent access of control HW to a controlled laboratory model
S3
PR
CZ
Aktivní pohybová jednotka pro vyrovnání obrobku
Active positioning unit for workpiece automatic levelling
S1
PR
CZ
Aerodynamická analýza konceptů nízkopodlažních vozidel s využitím softwaru CFD
Aerodynamic analysis of the low-drag vehicle concepts with the use of CFD software
S2
PR
EN
Konstrukce brýlí pro rozšířenou realitu
Construction of glass for augmented reality
S1
PR
CZ
Aeroakustická analýza profilu NACA 0012 pomocí CFD
Aeroacoustical Investigation of NACA 0012 Airfoil Using CFD
D2
PR
EN
Snížení hmotnosti sedadel prostřednictvím modulárního systému pro elektrické ovládání sedadel
Reduction of weight in seating systems using a modular system for power seat actuations
D1
PR
EN
Hodnocení vyrobitelnosti povrchových dílů automobilové karoserie z výšepevné oceli
Analysis of manufacturing outer car body parts made of HSS
D2
PR
EN
Teoretické odvození úhlové rychlosti Segnerova kola
Theoretical derivation of sprinkler's angular speed
S1
PR
CZ
Predikce remodelačních změn po implantaci krátkého dříku totální náhrady kyčelního kloubu
Prediction of Remodeling Changes after Short Stem Total Hip Arthroplasty
D1
PR
EN
Badmintonový nastřelovací stroj a vybrané parametry letu badmintonového míčku
Badminton training machine and selected parameters of shuttlecock flight
S1
PR
CZ
Návrh lisovaného spoje na nápravě hnacího dvojkolí elektrické lokomotivy a jeho pevnostní analýza
Design of the press fit of the hub wheel on drive wheelset axle of electric locomotive and its strength analysis
S1
PR
CZ
Vývoj virtuálního modelu vozidla a jeho validace
Development of a virtual car model and subsequent physical validation
S3
PR
EN