www.fs.cvut.cz

Konference studentské tvůrčí činnosti

STČ 2019

Organizátoři

Kontaktní informace

Dotazy, připomínky či náměty vztahující se ke konferenci lze zasílat na e-mailovou adresu stc@fs.cvut.cz nebo přímo na e-mailové adresy členů organizačního výboru konference uvedené níže.

Organizační výbor konference