www.fs.cvut.cz

Konference studentské tvůrčí činnosti

STČ 2021

Organizátoři

Kontaktní informace

Dotazy, připomínky či náměty vztahující se ke konferenci lze zasílat na e-mailovou adresu stc@fs.cvut.cz nebo přímo členům organizačního výboru konference uvedeným níže.

Organizační výbor konference

  • doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. - předseda organizačního výboru, odborný garant, sestavení komisí
  • doc. Ing. Karel Petera, Ph.D. - správa databáze účastníků konference
  • doc. Ing. Marie Kolaříková, Ph.D. - PR
  • Ing. Libor Beránek, Ph.D. - komunikace se sponzory, sponzorské smlouvy
  • Ing. Jiří Moravec, Ph.D. - technické zajištění konference, editace internetových stránek a sborníku (e-mail: Jiri.Moravec@fs.cvut.cz)