www.fs.cvut.cz

Konference studentské tvůrčí činnosti

STČ 2017

Informace → Pro autory | Příspěvky | Program | Sborník | Komise | Výsledky | Ke stažení

Složení hodnotitelských komisí

Sekce studentská S1

Předseda:
Členové:
doc. Ing. Pavel Hoffman, CSc. (12118)
doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc. (12135)
Ing. Aleš Herman, Ph.D. (12133)
Ing. Jakub Horník, Ph.D. (12132)
Ing. Jan Klesa, Ph.D. (12122)

Sekce studentská S2

Předseda:
Členové:
prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc. (12112)
doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D. (12118)
doc. Ing. Jan Hošek, Ph.D. (12110)
Ing. Martin Barták, Ph.D. (12116)
Ing. Tomáš Čenský, Ph.D. (12122)

Sekce doktorandská D1

Předseda:
Členové:
prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc. (12110)
prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. (12101)
prof. Ing. Milan Hofreiter, CSc. (12110)
doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc. (12122)
Ing. Ctirad Novotný, Ph.D. (12105)
Mgr. Michaela Schusová (12104)

Sekce doktorandská D2

Předseda:
Členové:
doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc. (12116)
prof. RNDr. Leopold Herrmann, CSc. (12101)
doc. Ing. Ivan Fořt, DrSc. (12118)
Ing. Libor Beránek, Ph.D. (12134)
Ing. Hana Netřebská, Ph.D. (12112)
Mgr. Eva Končelíková (12104)

Sekce doktorandská D3

Předseda:
Členové:
prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (12133)
prof. Ing. Josef Steidl, CSc. FEng. (12132)
doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D. (12101)
Ing. Jan Machyl, Ph.D. (12135)
Ing. Petr Vondrouš, Ph.D. (12133)
Mgr. Lenka Kazdová (Robert Bosch)