www.fs.cvut.cz

Konference studentské tvůrčí činnosti

STČ 2021

InformacePro autory | Příspěvky | Program | Sborník | Komise | Výsledky | Ke stažení

Pro autory

Informace pro autory příspěvků - důležité termíny, způsob registrace, formátování plného textu příspěvku, forma prezentace.

Přihlášené příspěvky

Kompletní seznam aktuálně přihlášených příspěvků (s informací o zvoleném jazyku a formě prezentace).

Program konference

Podrobný program konference - datum, čas zahájení, rozmístění sekcí, řazení autorů do sekcí.

Sborník

Aktuální sborník konference včetně informací o ISBN.

Komise

Složení hodnotitelských komisí pro jednotlivé sekce konference.

Výsledky konference

Výsledné pořadí prací dle hodnocení komisí v jednotlivých sekcích konference a práce oceněné sponzory.

Soubory ke stažení

Informace ke stažení - vzor příspěvku, informace o způsobu prezentací, program konference.