www.fs.cvut.cz

Konference studentské tvůrčí činnosti

STČ 2018

Úvod

Termín konání konference

Letošní ročník Konference studentské tvůrčí činnosti STČ se na Strojní fakultě ČVUT v Praze uskuteční ve středu 11. dubna 2018.

Přihláška

Termín pro podání přihlášky je sobota 18. března 2018. Pro přihlášení na konferenci je třeba vyplnit formuláře pro registraci autora a následně příspěvku v registračním systému, do něhož se lze přihlásit pomocí položky Login v horním menu stránky. Bližší informace o registracích autorů a příspěvků jsou uvedeny v menu Informace - Pro autory.

Plný text příspěvku

Termín pro odevzdání plného textu příspěvku je neděle 31. března 2018. Podrobné informace o formátování a o způsobu odevzdání příspěvku jsou uvedeny v sekci Informace - Pro autory.