www.fs.cvut.cz

Konference studentské tvůrčí činnosti

STČ 2018

Úvod

Termín konference

Poslední ročník konference Studentské tvůrčí činnosti STČ se na Strojní fakultě ČVUT v Praze konal ve středu 11. dubna 2018.

Sborník příspěvků

Sborník příspěvků dodaných na konferenci je k dispozici pod položkou Informace → Sborník.

Výsledky hodnocení příspěvků

Práce prezentované na konferenci byly hodnoceny komisemi a seřazeny podle jejich kvality a také podle kvality prezentace do závěrečného žebříčku. Výsledné pořadí prací je pro každou sekci dostupné v menu Informace → Výsledky a jako pdf soubor ho lze stáhnout v sekci Informace → Ke stažení.

Fotografie

Záznam z konference v podobě fotografií je možné shlédnout v mediatéce ČVUT.

Stipendia

Mimořádná stipendia za účast na konferenci (studenti bakalářského a magisterského studia) a za ohodnocené práce (účastníci vyhodnocení na prvních třech místech v každé sekci) zatím bohužel nemohla být vyplacena, neboť někteří ze sponzorů bohužel zatím neposlali slíbené peníze. Prosíme proto ještě o trpělivost, snažíme se situaci řešit.