www.fs.cvut.cz

Konference studentské tvůrčí činnosti

STČ 2021

Úvod

Zaměření konference

Cílem je vytvořit kulturu setkávání a diskuzí studentů bakalářského a magisterského studia tak, aby bylo podpořeno tvůrčí prostředí a mezioborový výzkum. Pro studenty je to možnost pochlubit se svými vynikajícími výsledky a naučit se prezentovat svou práci.

Důležité termíny

Přihlášení příspěvku: 9. dubna 2021
Plný text příspěvku: 27. dubna 2021
Konání konference: 4. května 2021

Informace pro autory

Všechny potřebné informace o postupu přihlášení příspěvku na konferenci, formátování plného textu, podrobnostech k formě prezentace apod. jsou uvedeny v menu Informace - Pro autory.

Sborník z konference

Od letošního roku bude mít sborník z konference pouze podobu online sborníku abstraktů a nebude mu přiděleno číslo ISBN.