www.fs.cvut.cz

Konference studentské tvůrčí činnosti

STČ 2020

Úvod

Termín konání konference

Vzhledem k aktuální situaci ohledně koronaviru bylo rozhodnuto, že se konference STČ nebude konat v původně plánovaném termínu, ale pokusíme se najít termín v zimním semestru následujícího akademického roku, nejspíše tedy v průběhu října či listopadu. Aktuální informace budou zveřejněny vždy zde na stránkách konference.

Přihláška

Termín pro podání přihlášky bude upřesněn s dostatečným předstihem po stanovení nového data konání konference. Aktuálně podané přihlášky zůstávají v databázi přihlášených příspěvků. Pokud chtějí autoři příspěvek stáhnout, stačí ho smazat v registračním systému konference.

Plný text příspěvku

Termín pro odevzdání plného textu příspěvku bude stanoven spolu s novým termínem pro konání konference. Příspěvky již nahrané do registračního systému zůstávají v systému uloženy. Bude je možné měnit/mazat až do nově stanoveného termínu pro odevzdávání příspěvků.