STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

ISBN 978-80-01-05484-0


Studentská tvůrčí činnost 2014
Editor: Jiří Moravec

Vydalo České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní
Technická 4, 166 07 Praha 6
Česká republika

Vydání první
Náklad 70 ks

Duben 2014

 

Příspěvky neprošly redakční, jazykovou ani grafickou úpravou. Za odbornou, jazykovou i grafickou úpravu odpovídají autoři příspěvků.

  << HOME >> English version