STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

ISBN 978-80-01-05232-7


Studentská tvůrčí činnost 2013
Editor: Jiří Moravec

Vydalo České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní
Technická 4, 166 07 Praha 6
Česká republika

Vydání první
Náklad 80 ks

Duben 2013

 

Příspěvky neprošly redakční, jazykovou ani grafickou úpravou. Za odbornou, jazykovou i grafickou úpravu odpovídají autoři příspěvků.

  << HOME >> English version