STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

ISBN 978-80-01-04796-5


Studentská tvůrčí činnost 2011
Editor: Ing. Jiří Moravec

Vydalo České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní
Technická 4, 166 07 Praha 6

Vydání 1.
Náklad 80ks

Březen 2011

 

<< HOME >>