STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

ISBN 978-80-01-04533-6


Studentská tvůrčí činnost 2010
Editor: Ing. Jiří Moravec

Vydalo České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní
Technická 4, 166 07 Praha 6

Vydání 1.
Náklad 100ks

Březen 2010

 

<< HOME >>