STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Studentská S2 STUDENTSKÁ S3 Doktorandská D1 >>
Předseda sekce: doc. Dr. Ing. Peter Jurči
Odstranění příčin praskání ocelových odlitků
Hanzal, Přemysl (V/10)
Vedoucí práce: Ing. Aleš Herman, Ph.D. (12133)
 
Problematika pnutí a deformací voskových modelů pro technologii odlévání na vytavitelný model
Kracman, Ondřej (V/10)
Vedoucí práce: Ing. Aleš Herman, Ph.D. (12133)
 
Analýza licího cyklu technologie lití pod tlakem
Kupec, Lukáš (V/10)
Vedoucí práce: Ing. Aleš Herman, Ph.D. (12133)
 
Analýza metalurgie Al slitin pro odlitek víka diferenciálu
Švácha, Petr (V/10)
Vedoucí práce: Ing. Aleš Herman, Ph.D. (12133)
 
Vliv vodíku na materiálové a strukturní vlastnosti oceli CM 5
Valdecký, Michal (III/19)
Vedoucí práce: Ing. Jana Pechmanová (12132)
<< HOME >>