STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Studentská S1 STUDENTSKÁ S2 Studentská S3 >>
Předseda sekce: prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc.
Piezoelektrický generátor kapek
Dvořák, Lukáš (V/15)
Vedoucí práce: Ing. Jan Čížek, Ing. Ludmila Nováková, prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. (12107)
 
Vliv poměru průměrů cévní náhrady a cílové tepny na proudění v distální end-to-side anastomóze bypassu
Pecha, Robert (IV/57)
Vedoucí práce: Ing. Jan Matěcha (12107)
 
Experimentální řešení vodou poháněné rakety
Gurecký, Jakub (VI/17)
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc. (12107)
 
Enzymatická hydrolýza lignocelulózových plodin a odpadů pro výrobu biopaliv
Kokrhelová, Květoslava (IV/9)
Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. (12118)
 
Míchací zařízení pro míchání vysoce koncentrované jemnozrnné suspenze
Krátký, Lukáš (IV/3)
Vedoucí práce: Ing. Jiří Moravec (12118)
 
Uplatnění spalovací turbíny v rámci obnovy elektrárny Prunéřov II.
Vitvarová, Monika (V/3)
Vedoucí práce: doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc. (12107)
 
Měření proudového pole v pružných modelech
Kolínský, Jan (VI/16)
Vedoucí práce: Ing. Jan Matěcha (12107)
 
Model chladící věže
Šubert, Ondřej (V/16)
Vedoucí práce: Ing. Jan Čížek, Ing. Ludmila Nováková, prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. (12107)
<< HOME >>