STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

  STUDENTSKÁ S1 Studentská S2 >>
Předseda sekce: doc. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.
Pohon hodinové osy astronomického dalekohledu s využitím pružného prvku
Vosátková, Karolina (IV/2)
Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Zicha, CSc. (12110)
 
Interaktivní modely pro Konstruktivní geometrii
Makarovský, Jakub (I/10)
Vedoucí práce: Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. (12101)
 
Nanomechanika hexagonální fáze biologických membrán
Perutková, Šárka (V/18)
Vedoucí páce: RNDr. Matej Daniel, Ph.D. (12105)
 
Model zápěstního kloubu specifický pro daného pacienta
Turková, Kateřina (V/18)
Vedoucí práce: RNDr. Matej Daniel, Ph.D. (12105)
 
Lokální deformace nervové tkáně jako faktor ovlivňující snímání optických signálů mozku
Nešvara, Miroslav (V/18)
Vedoucí práce: RNDr. Matej Daniel, Ph.D. (12105)
 
Výpočtová i experimentální analýza vlivu vrubů na omezenou životnost součástí
Laštovka, Martin (V/15)
Vedoucí práce: prof. Ing. Milan Růžička, CSc. (12105)
 
Výpočtová a experimentální analýza deformací a napětí v kompozitech
Padovec, Zdeněk (V/15)
Vedoucí práce: prof. Ing. Milan Růžička, CSc. (12105)
 
Analýza životnosti pružícího orgánu zemědělského stroje
Syrovátka, Pavel (IV/12)
Vedoucí práce: Ing. Karel Doubrava, Ph.D. (12105)
<< HOME >>