STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

  STUDENTSKÁ S1 Studentská S2 >>
Předseda sekce: prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc.
Numerické řešení proudění s řízeným odtržením proudu
Baranec, Otto (V/17)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D. (12107)
 
Numerical Modelling of Flow with Transition on an Airfoil
Numerické modelování proudění s přechodem profilu
Bedford, Samuel Rowe (III/ISP)
Vedoucí práce: Prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc. (12107)
 
A Strongly Stable Impelementation of Delayed State Derivative Feedback in Vibration Suppression
McGahan, Paul (IV/ISP)
Vedoucí práce: Doc. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D. (12110)
 
Animované modely šroubových ploch
Bušek, Jaroslav (II/11)
Vedoucí práce: Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. (12101)
 
Numerické řešení proudění v mezní vrstvě
Ďuriš, Miroslav (V/17)
Vedoucí páce: Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D. (12107)
 
Numerické řešení nestacionární rovnice s konvekcí a difúzí za použití ADI metody a kompaktního schématu
Smělý, Milan (V/17)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D. (12107)
 
Tlakové rozložení na povrchu válce a vizualizace jeho proudového pole
Vorlíček, Lukáš (V/17), Hladík, Ondřej (V/17), Procházka, Pavel (V/17)
Vedoucí práce: Ing. Milan Matějka (12107)
<< HOME >>