STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Doktorandská D1 DOKTORANDSKÁ D2 Doktorandská D3 >>
Předseda sekce: prof. Ing. František Jirouš, DrSc.
Hilbert Huangova transformace, její vlastnosti a aplikace na zvukový signál
Hilbert-Huang Transform, its features and application to the audio signal
Verner, Michal, Ing. (2. ročník)
Vedoucí práce: Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc. (12110)
 
Aplikace Hilbert Huangovy transformace na data glykemického profilu
Application of Hilbert-Huang Transform to the data of blood glucose profile
Bursíková, Stanislava, Ing. (2. ročník)
Vedoucí práce: Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc. (12110)
 
Vliv vlastností suspenze na užití elektrodifúzní metody
Effect of Suspension Properties on Electrochemical Method
Píchová, Kamila, Ing. (1. ročník)
Vedoucí práce: Prof. Ing. František Rieger, DrSc. (12118)
 
Tepelné chování obráběcích strojů: Řízená tepelná stabilizace
The Thermal Behaviour of Machine Tools: The Controlled Heat Stabilization Approach
Hornych, Jan, Ing. (3. ročník)
Vedoucí práce: Prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc. (12242)
 
Návrhová studie optimalizace světlého plynového zářiče s využitím CFD a citlivostní analýzy
Design optimization study for an infrared heater using CFD and sensitivity analysis
Hojer, Ondřej, Ing. (3. ročník)
Vedoucí práce: Doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. (12116)
 
Studie nové koncepce spalovací komory s "odpařovacími" trubicemi
Study of a New Combustion Chamber Concept with Premixing (Prevaporising) Delivery Tubes
Hýbl, Radek, Ing.
Vedoucí práce: Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. (12120)
 
Sestavení modelu pro optimalizaci systému vytápění tepelným čerpadlem se zemními vrty z hlediska spotřeby energie
Model compilation of ground source heat pump heating system for optimization in term of energy consumption
Krainer, Robert, Ing. (3. ročník)
Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Brož, CSc. (12116)
 
Numerická simulace proudění v přímé lopatkové mříži - výpočet energetických ztrát
Numerical Simulation of Flow through the straight Blade Cascade - Energy Losses Calculation
Straka, Petr, Ing. (3. ročník)
Vedoucí práce: Prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc. (12107)
 
Čištění toxických odpadních vod - Fentonova reakce
Toxic wastewater treatment - Fenton reaction
Tutter, Štěpán, Ing. (3. ročník)
Vedoucí práce: Prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc. (12118)
 
Citlivostní analýza vlastních frekvencí sestavy tekutiny a pevné části
Sensitivity analysis of assembly of fluid and solid eigen frequencies
Jirovský, Václav, Ing. (4. ročník)
Vedoucí práce: Sylvain Moyne (univerzita ENSIETA, Brest, Francie)
<< HOME >>