STČ - Konference Studentské tvůrčí činnosti

 

Jednací sekce konference

 

<< Studentská S2 DOKTORANDSKÁ D1 Doktorandská D2 >>
Předseda sekce: doc. Ing. Miroslav Sochor, CSc.
Řízení tvarováním vstupu pro odstranění zbytkových vibrací
Input Shaping for Residual Vibration Suppression
Beneš, Petr, Ing. (3. ročník)
Vedoucí práce: Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. (12105)
 
Hodnocení provozní technologičnosti malého dopravního letadla a softwarová podpora
Evaluation of Small Civil Aircraft Operational Dependability and Software Support
Havel, Michal, Ing.
Vedoucí práce: Doc. Ing. Antonín Mykiska, CSc. (12110)
 
Pružné uložení strojů
Federnde lagerung der Maschinen
Hovorka, Jiří, Ing. (3. ročník)
Vedoucí práce: Doc. Ing. Stanislav Maňas, CSc. (12108)
 
Aktivní ukládání pohonů obráběcích strojů
Active mounting of machine tool feed drives
Švéda, Jiří, Ing. (3. ročník)
Vedoucí práce: Doc. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D. (12105)
 
Úprava povrchu paprskem laseru
Laser surface treatment
Jindrová, Radka, Ing. (3. ročník)
Vedoucí práce: Prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc. (12123)
 
Vliv množství Zn na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti litých hořčíkových slitin typu Mg-Zn-Y-Nd
The Influence of Element Zn on the Microstructure and Mechanical Properties of As-Cast Mg-Zn-Y-Nd Alloys
Janík, Vít, Ing. (3. ročník)
Vedoucí práce: Prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng.h.c. (12132)
 
Řízení s vnitřním modelem na bázi statické charakteristiky procesu
Internal Model Control Based on the Static Characteristic Knowledge
Jovičič, Nebojša, Ing. (2. ročník)
Vedoucí práce: Prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc. (12110)
 
Metody kalibrace redundantních paralelních mechanismů
Concepts of calibration of redundant parallel mechanisms
Skopec, Tomáš, Ing. (3. ročník)
Vedoucí práce: Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. (12105)
<< HOME >>