www.fs.cvut.cz

Konference studentské tvůrčí činnosti

STČ 2021

InformacePro autory | Příspěvky | Program | Sborník | Komise | Výsledky | Ke stažení

Důležité termíny

Termín pro přihlášení autorů: 9. dubna 2021
Termín pro přihlášení příspěvků: 9. dubna 2021
Termín pro plné texty příspěvků: 27. dubna 2021
Termín konání konference: 4. května 2021

Registrace autora

Pro aktivní účast na konferenci je třeba zaregistrovat autora a následně příspěvek v registračním systému konference, do kterého se lze přihlásit pomocí položky Login v horním menu stránky. Uživatelé z FS ČVUT se mohou přihlásit do tohoto systému přímo pomocí svého uživatelského jména a hesla (DUPS). Registrace autora proběhne při tomto přihlášení automaticky. Autoři, kteří nemají uživatelský účet na FS ČVUT, nebo si nepamatují své údaje, se musí zaregistrovat pomocí tlačítka Registrovat, které je dostupné na úvodní stránce registračního systému. Při registraci vyplňujte prosím do příslušného polička i Vaše tituly (ověřte si ho i při automatické registraci).

Přihláška příspěvku

Každý registrovaný autor má možnost po přihlášení do registračního systému přihlásit svůj příspěvek do konference (je možné přihlásit více příspěvků). Je-li autorů u daného příspěvku více, přihlásí příspěvek pouze jeden z nich (první autor). V tomto případě je třeba, aby byli nejdříve zaregistrováni všichni autoři, jinak nebude možné přiřadit další (neregistrované) autory k příspěvku.

Při registraci příspěvku je třeba vyplnit všechna požadovaná pole, tedy zejména
  • autora případně spoluautory,
  • sekci (bakalářská/magisterská/doktorandská),
  • název v češtině a v jazyce přenášky (je-li přednáška v češtině, pak anglicky),
  • vedoucího práce,
  • zvolený jazyk přednášky (čeština nebo angličtina pro bakalářské a magisterské sekce, jakýkoliv cizí jazyk z dostupné skupiny jazyků v doktorandské sekci) a
  • anotaci v českém jazyce a jazyce přednášky (je-li přednáška v češtině, pak druhá anotace bude v angličtině).

Příspěvek je po vyplnění všech polí přihlášen stisknutím tlačítka "Uložit". Přihlášený příspěvek lze v registračním systému libovolně upravovat či smazat, a to až do termínu uzávěrky pro přihlášení příspěvků.

Seznam přihlášených prací je uveden v sekci Informace → Příspěvky. V případě problémů s přihlášením či při nejasnostech kontaktujte organizátory konference na e-mailu: stc@fs.cvut.cz.

Plný text příspěvku

Plný text příspěvku se odevzdává v elektronické podobě přes registrační systém. Přijímány jsou pouze soubory ve formátu *.pdf. Jiný typ souboru není možné do systému vložit! Příspěvek může být v registračním systému libovolně měněn nahráním nové verze, a to až do termínu uzávěrky přijímání plných textů příspěvků.

Při formátování plného textu příspěvku se řiďte pokyny uvedenými ve vzoru příspěvku. K dispozici je jak vzor pro MS Word (vzor_Word.doc), tak i šablona pro LaTeX (vzor_LaTeX.zip). Oba dokumenty jsou dostupné též v sekci Informace → Ke stažení. Plný text příspěvku musí být napsán ve stejném jazyce, jaký odpovídá jazyku prezentace zvolenému při registraci příspěvku.

Prezentace příspěvku

Konference v letošním roce proběhne online. Detaily k požadavkům na prezentace budou upřesněny do konce března.