www.fs.cvut.cz

Konference studentské tvůrčí činnosti

STČ 2019

Úvod

Termín konání konference

Letošní ročník Konference studentské tvůrčí činnosti STČ se na Strojní fakultě ČVUT v Praze uskuteční v úterý 9. dubna 2019.

Přihláška

Termín pro podání přihlášky je pátek 15. března 2019. Pro přihlášení na konferenci je třeba vyplnit formuláře pro registraci autora a následně příspěvku v registračním systému. Přihlášky je možné podávat po registraci do konference (menu Login v horním menu stránky). Bližší informace o registracích autorů a příspěvků jsou uvedeny v menu Informace - Pro autory.

Plný text příspěvku

Termín pro odevzdání plného textu příspěvku je pátek 29. března 2019. Podrobné informace o formátování a o způsobu odevzdání příspěvku jsou uvedeny v sekci Informace - Pro autory.