www.fs.cvut.cz

Konference studentské tvůrčí činnosti

STČ 2020

Úvod

Zrušení konání konference

Po vzájemné dohodě organizátorů konference a vedení fakulty bylo rozhodnuto, že letošní ročník konference STČ se neuskuteční. Ti autoři, kteří budou studovat i v novém akademickém roce 2020/21 se budou moci přihlásit na konferenci STČ 2021, jejíž předběžný termín konání je stanoven na 13. 4. 2021. Registrace příspěvků na příští ročník bude otevřena od ledna 2021.